Cechy zielonych certyfikatów

Najprościej rzecz ujmując, zielone certyfikaty to świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Istnieją one w Polsce od 2005 roku. Ustawa o Prawie Energetycznym wprowadza system, jaki ma na celu wspierać produkcję zielonej energii. Dostarczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE nie jest bezpośrednio dostarczane do odbiorcy, dlatego certyfikat ma za zadanie potwierdzać pochodzenie energii. Czym cechuje się zielony certyfikat? Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Jakie kwestie są najważniejsze?

Zielony certyfikat

Wytwarzanie energii z OZE https://jw-a.pl/2019/06/co-to-sa-zielone-certyfikaty/ staje się coraz częściej koniecznością. Jest to związane z rosnącymi cenami paliw kopalnych i rosnącą świadomością ekologiczną konsumentów. Zielona energia może pochodzić przykładowo z wody, wiatru, promieni słonecznych, czy z gruntu.

Elektrownie wiatrowe nie emitują do atmosfery dwutlenku węgla i szkodliwych spalin, co jest wybawieniem dla naturalnego środowiska. Fotowoltaika jest zależna od słońca, a moc elektrowni od prędkości wiatru. Ma to wiele zalet, które są cenione na rynku. Zielony certyfikat to pojęcie, które interesuje zakłady energetyczne. Dostawcy energii elektrycznej dostarczają nam nierozdzieloną energię konwencjonalną szarą lub ekologiczną zielona. 

Ważne informacje

Pamiętajmy o tym, że ustalenia unijne zobowiązują kraje członkowskie do stopniowego przechodzenia na odnawialne źródła energii. Polskie zakłady energetyczne mają za zadanie wykazać odpowiedni udział OZE w ogólnym bilansie. Faktem jest, że zielona energie jest przyszłościowa.

Korzysta z niej coraz więcej osób, zarówno przedsiębiorstw, jak i prywatnych klientów. Zielony certyfikat stanowi poświadczeniem tego, że zakład energetyczny korzysta z odnawialnych źródeł energii. Jest to dokument występujący w wersji cyfrowej.