Raporty ESG – ich znaczenie dla faktycznego stanu

Ja czym polega i jaki jest główne założenie raportu ESG? Nie jest to wbrew pozorom takie oczywiste. Niektóre firmy, jak JW-A są w stanie przeprowadzić pewną analizę, pewno diagnozę tego, co faktycznie może im się przydać. Przy okazji warto zapoznać się z tymi informacjami, aby przybliżyć sobie najważniejsze kwestie będące w tym temacie.

Główne cele raportowania ESG?

Cele raportowania ESG: Głównym celem raportowania ESG jest dostarczenie interesariuszom rzetelnych informacji dotyczących wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Dzięki temu inwestorzy i klienci mogą podejmować lepiej poinformowane decyzje, a przedsiębiorstwa mają większą motywację do poprawy swoich praktyk ESG.

Istnieje wiele różnych standardów i ram pracy do raportowania ESG, które przedsiębiorstwa mogą stosować. Te standardy definiują wytyczne dotyczące raportowania ESG w różnych obszarach, takich jak zmiany klimatyczne, zarządzanie ryzykiem, różnorodność i inne.

Inne znaczenia w poszczególnych krajach

W niektórych jurysdykcjach raportowanie ESG https://jw-a.pl/esg-raporty-zrownowazonego-rozwoju/ stało się obowiązkowe dla niektórych przedsiębiorstw. Organizacje międzynarodowe, jak również rządy poszczególnych krajów, wprowadzają wymogi dotyczące ujawniania informacji ESG w celu zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności biznesu. Na przykład w Unii Europejskiej wprowadzono Europejski System Raportowania Obowiązkowego (European Single Electronic Format – ESEF), a także wprowadzono zharmonizowane standardy raportowania ESG w ramach Europejskiej Dyrektywy dotyczącej informacji niefinansowej.

W miarę wzrostu znaczenia raportowania ESG, rośnie także zapotrzebowanie na niezależne audyty i weryfikacje informacji ESG przedstawionych przez przedsiębiorstwa. Audyt ESG ma na celu potwierdzenie, czy informacje zawarte w raportach ESG są rzetelne, kompleksowe i zgodne z przyjętymi standardami raportowania.

Raportowanie ESG ma również duże znaczenie w kontekście inwestowania z uwzględnieniem czynników ESG (ang. ESG investing). Inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę aspekty ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ uwzględnienie tych czynników może wpływać na wyniki finansowe, reputację i długoterminową wartość przedsiębiorstwa.

Cechy zielonych certyfikatów

Najprościej rzecz ujmując, zielone certyfikaty to świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Istnieją one w Polsce od 2005 roku. Ustawa o Prawie Energetycznym wprowadza system, jaki ma na celu wspierać produkcję zielonej energii. Dostarczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE nie jest bezpośrednio dostarczane do odbiorcy, dlatego certyfikat ma za zadanie potwierdzać pochodzenie energii. Czym cechuje się zielony certyfikat? Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Jakie kwestie są najważniejsze?